200630_KFPlanning_009

FAQ

Hypotheken

Dit is wat in de volksmond wordt bedoeld met een geldlening waarbij meestal onroerend goed als onderpand dient. De eigenlijke benaming is Hypothecaire lening, Hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid.

Het begint met het ondertekenen van een voorlopig koopcontract. Je kunt hierin een aantal ontbindende voorwaarden laten opnemen zoals rond krijgen financiering of voorwaarde positief bouwtechnisch rapport etc. Na ondertekening van dit koopcontract heeft de koper nog een bedenktijd van 3 dagen. Binnen deze periode kan de koper zonder opgave van reden afzien van de koop. Ziet de koper niet af van de koop dan moet je de hypotheek gaan regelen. Je moet hierbij aan veel dingen denken. Welke Hypotheekvorm past bij mij, hoe lang zet ik de rente vast, wie en wat ga ik verzekeren in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden, bij wie sluit je de hypotheek af. Genoeg reden om een onafhankelijk hypotheekadviseur van Kamer Financial planning te raadplegen.

Ja, als je voldoet aan de juiste hypotheekvorm. Voor 2013 was de rente voor iedere hypothecaire lening met als onderpand de eigen bewoonde woning aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vanaf 2013 is dit niet meer zo. Nu moet de Hypothecaire lening op de eigen bewoonde woning tenminste annuïtair over maximaal 360 maanden worden afgelost. Er is overgangsrecht voor hypothecaire leningen van vóór 2013.

Nee, die rente is niet fiscaal aftrekbaar. Maar daar staat tegenover dat over eventuele huuropbrengsten geen inkomstenbelasting verschuldigd is. De huurinkomsten, de hypothecaire lening evenals de aangepaste WOZ waarde vallen in box 3.

Ja, dat kan. Je kunt bij het afsluiten van de hypotheek rekening houden met je pensioendatum. Stel je hebt op pensioendatum de hypotheek afgelost of nagenoeg afgelost en je hebt behoefte aan extra inkomen, dan kun je voor een deel van de overwaarde op je huis gebruik maken van een opeet hypotheek. Raadpleeg Kamer Financial planning om te beoordelen of dit passend is voor jou situatie

Je kunt de overwaarde op je huis op allerlei manieren benutten. Je kunt de ruimte benutten ter verbetering van je woning (verbouwing, nieuwe keuken, badkamer etc.). De rente is dan ook aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Je kunt de overwaarde ook besteden aan de studie van de kinderen, wereldreis, een boot etc. De rente is dan echter niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting en de geldlening valt in box 3.

Met een tweede hypotheek. Voordeel is een lage rente en de rente over de verbouwing is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meer weten over je mogelijkheden?

Bel mij terug / Afspraak

Lijfrente

Een lijfrente is een periodieke uitkering die wordt verkregen door het afsluiten van een lijfrenteverzekering, banksparen of lijfrente beleggingsrekening. Een lijfrente waarvoor je premieaftrek van de inkomstenbelasting wilt genieten kan niet worden afgekocht, verkocht of als onderpand dienen. Een lijfrente wordt meestal afgesloten om als aanvulling op het pensioen te dienen.

Het is een lijfrente afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. De hoofdlijnen zijn: Je kunt een eenmalige storting doen (koopsompolis) of periodiek premie betalen. Dit heet opbouwfase. De lijfrente komt meestal tot uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd of uiterlijk 5 jaar daarna. Je kunt voor een levenslange- of tijdelijke uitkering kiezen.

Sinds 2008 bestaat er voor lijfrenteopbouw ook een spaarproduct. Getracht is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de verzekerde lijfrente. De hoofdlijnen zijn: uitkeringstermijn ten minste 20 jaar plus ieder jaar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf pensioen gerechtigde leeftijd is ook, net als bij een lijfrenteverzekering, een tijdelijke uitkering mogelijk. Uitkeringsduur is minimaal 5 jaar en de uitkering per jaar mag niet hoger zijn dan Euro 21.483,- (2018). Neem voor exacte voorwaarden contact op met Kamer Financial planning.

Sinds 2017 is het ook mogelijk een lijfrente rekening te openen bij een beleggingsonderneming. De gelden worden belegd, zowel in de opbouwfase als uitkeringsfase. De hoofdlijnen zijn: Zoals bij banksparen met dien verstande dat de uitkeringen worden berekend in units. De waarde per unit kan verschillen door de beleggingsresultaten. Dit zorgt voor een variabel pensioen. In tijden van lage rente is dit een goed alternatief t.o.v. lijfrente verzekering of banksparen. Neem voor de exacte voorwaarde contact op met Kamer Financial planning.

Bij een lijfrenteverzekering kun je een contraverzekering afsluiten. Dit betekent dat de uitkeringen na overlijden gaan naar de aangewezen begunstigde. Anders vervallen de gelden aan de verzekeringsmaatschappij. Bij banksparen en beleggingslijfrente komen de uitkeringen toe aan de erfgenamen.

Polissen die tot stand zijn gekomen vóór 16 oktober 1990 (premiebetalend) of vóór 1 januari 1992 (koopsom) vallen onder oud-regime. Dit regime wordt ook wel pre-brede herwaardering genoemd. Je hebt een grote keuzevrijheid bij uitkeren van de gelden. je kunt kiezen voor een tijdelijke uitkering, overbruggingsuitkering tot pensioen leeftijd, schenken aan (klein) kinderen etc. Neem voor exacte voorwaarden contact op met Kamer Financial planning.

Schenken kan alleen bij oud-regime lijfrentepolissen. Je schenkt niet de polis, maar je wijzigt de begunstiging bij het uitkeren van de lijfrentepolis. Let op: de begunstigde mag niet onherroepelijk worden vastgelegd. De begunstigden zijn meerderjarig. Zij moeten belasting betalen over de uitkering. Let wel, de hoogte van de uitkering kan invloed hebben op huur- of zorgtoeslag.

Dat hangt af van het belastingtarief waarin de uitkeringen vallen. Komt je totale inkomen (AOW plus pensioen plus lijfrente) in een hoog belastingtarief terecht door de lijfrente, dan kun je beter voor een langere looptijd kiezen. Verder maakt het uit of je het geld snel nodig hebt of niet. Neem voor de zekerheid contact op met Kamer Financial planning.

Dat is niet verstandig, het is duur. Wil je in één keer over het lijfrentekapitaal beschikken, dan moet je afkopen. Bij afkoop betaal je in één keer inkomstenbelasting over het hele opgebouwde bedrag plus vaak een boete van 20% revisie rente. Je kunt beter de lijfrente periodiek laten uitkeren en met die bedragen steeds een deel van je hypotheek aflossen.

Afkoop kan alleen interessant zijn als je een afkoopsom hebt die lager is dan Euro 4.351,- (2018) of als je een oud-regime polis hebt. Je betaalt dan wel in één keer inkomstenbelasting over het kapitaal maar je betaald geen 20% revisie rente.

Ja, dat kan. Je kunt het kapitaal onderbrengen bij een verzekeraar, bank of beleggingsonderneming. Let op dat het geld niet op je betaalrekening terecht komt. Lijfrente polissen die zijn afgesloten ná 1 januari 1992 moeten wel  uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd beginnen met uitkeren. Bij oud-regime polis mag je zelf kiezen wanneer je de uitkeringen laat ingaan. Neem contact op met Kamer Financial planning voor een passend advies.

Als de lijfrente is afgesloten vóór 1 januari 2006, is een overbruggingslijfrente mogelijk. Alleen het kapitaal dat is opgebouwd tot 31 december 2005 mag hiervoor worden gebruikt.

Nee, je hebt de vrijheid om het onder te brengen bij een verzekeraar, bank of beleggingsonderneming naar keuze. Neem contact op met Kamer Financial planning voor een passend advies.

Meer weten over je mogelijkheden?

Bel mij terug / Afspraak

Financial planning

Als je plannen hebt waaraan grote financiële gevolgen verbonden zijn of risico's, dan kan een financieel planningsadvies voor je belangrijk zijn. Denk aan de opbouw van een pensioen, de koop van een tweede woning, het bieden van financiële ondersteuning aan je kinderen en eerder stoppen met werken. Allemaal onderwerpen met grote financiële belangen waarop ingewikkelde fiscale regels van toepassong zijn.

Onze financieel adviseurs volgen elke dag de vakliteratuur en de wijzigingen in wet- en regelgeving. Zij volgen elk jaar vele cursussen om bij te blijven. De financiële wereld verandert snel en dat vraagt van de professional - net als in jou vakgebied -  veel tijd en aandacht. Daarnaast gebruiken onze adviseurs geavanceerde planning programma's, waarmee zij ook de grafrieken maken die het advies ondersteunen.

Tijdens de inventarisatiefase zal de adviseur veel van je willen weten. Je kunt een gesprek met de financieel adviseur zelf goed voorbereiden door alle relevante stukken vast te verzamelen. Denk aan je inkomensgegevens of jaarcijfers, een overzicht van al je vaste lasten, je uitgaven levensonderhoud, je bezittingen, pensioenopgave (uniform Pensioen overzicht) en je verzekeringen.

Een gecertificeerd financieel planner van Kamer Financial planning maakt op basis van jou persoonlijke vragen en wensen een volledige analyse voor je. Hij kijkt daarbij niet alleen naar je huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven, maar ook naar je vermogen en de opbouw daarvan. Je ziet direct de gevolgen van jou wensen. Dit biedt een solide uitgangssituatie voor je beslissingen op korte en lage termijn.

Bij een financieel planningsadvies krijg je een compleet en concreet financieel planningsrapport. Hierin worden vragen beantwoord over je financieringsvraagstukken gedurende je levensloop. Bijvoorbeeld of je inderdaad eerder kunt stoppen met werken als je dat wilt. Maar ook of je nu een (tweede) woning kunt kopen of je hypotheek beter kunt aflossen.

Het is mogelijk dat je de financieel planner alleen naar je inkomens- en vermogenssituatie na de pensioendatum kijkt. Je krijgt inzicht hoe je er  financieel voorstaat als je met pensioen gaat. Na het inventarisatiegesprek dat gemiddeld twee uur in beslag neemt wordt met je besproken of verdere doorrekening en uitwerking gewenst is. Tevens wordt met je de verdere kosten besproken. Je ontvangt aan het eind een financieel planningsrapport dat jou financiële situatie na je pensionering in kaart heeft gebracht.

Wij gaan voor je na of een door jou zelf afgenomen verzekering of financieel product past bij je situatie en wensen. Voor dit gesprek rekenen wij een uurtarief van euro 125,- exclusief BTW. Voor jou betekent het zekerheid over een eerder gemaakte keuze of de mogelijkheid te kiezen voor een aangepaste oplossing. Uiteraard houden wij rekening me eventuele kosten die een aanpassing met zich meebrengt en de mogelijkheid deze kosten in de toekomst terug te verdienen.

Als je een volledig financieel planningsadvies afneemt, ontvang je van onze financieel planner uitgebreide begeleiding bij het in kaart brengen van jou financiële heden en toekomst. De investering van jou kant is afhankelijk van je persoonlijke situatie en het aantal uren dat wij nodig hebben om je situatie te inventariseren, te analyseren en het advies uit te brengen.Onze dienstverlening is maatwerk en vindt plaats op basis van een uurtarief van Euro 125,-  exclusief BTW. Na het kennismaking/ inventarisatiegesprek kunnen wij je een goede inschatting geven van het totaal te verwachte aantal uren voor verdere uitwerking. Wij maken dat kenbaar door middel van een offerte. Zo weet je precies waar je aan toe bent voordat wij voor je aan het werk gaan.

Estate planning is een uitbreiding van Financial planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties.

Nee, een testament is niet verplicht. Voor gehuwde en geregistreerd partnerschap is een wettelijke verdeling.  Dit houd kort in: De langstlevende krijgt van rechtswege alle goederen van de nalatenschap onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap te voldoen. De kinderen krijgen een niet inbare vordering op de langstlevende partner ter grootte van hun erfdeel.

Ja, je kunt een testament als aanvulling gebruiken op de wettelijke verdeling of je kunt de wettelijke verdeling buiten werking stellen en via een testament je nalatenschap zelf regelen.

Nee, samenwoners zijn niet wettelijk elkaars erfgenaam. Samenwoners kunnen via een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding het samen gekochte huis regelen. Wil je een volledige nalatenschap regelen dan is een testament noodzakelijk. Vraag advies aan Kamer Financial planning wat het meest passend is bij jou situatie.

Dat is een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen (handelingsonbekwaam wordt). Bijvoorbeeld als je zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke privé zaken te regelen.

Meer weten over je mogelijkheden?

Bel mij terug / Afspraak

Vermogensopbouw

Je kunt hier onverwachte uitgaven mee opvangen, zoals kapotte wasmachines, auto's etc. Je kunt ook sparen voor de studie van de kinderen, sparen als aanvulling op pensioeninkomen, sparen voor een grote reis e.d.

Vermogensopbouw is niet aan leeftijd gebonden. Je doet het met kapitaal dat je niet direct nodig hebt en voor lange tijd kunt missen. Je kunt in één keer met een groot bedrag beginnen of periodiek vermogen opzij zetten.

Je kunt sparen bij een Bank en daar een rentevergoeding voor ontvangen. Je kunt door middel van een jaarruimte berekening vaststellen of je een pensioen tekort hebt. Indien dat zo is kun je jaarlijks een bedrag storten op een lijfrente rekening. Dat kan in spaar- of beleggingsvorm. Je kunt vrij vermogen beleggen.

Kamer Financial planning kan voor je beoordelen wat de best passende oplossing voor je is. In een inventarisatie gesprek worden je wensen, doelstellingen, uitgangspunten, financiële positie en risicobeleving in kaart gebracht. Na een grondige analyse kunnen wij je adviseren wat het beste bij je past en ook welke instellingen hiervoor in aanmerking komen.

Dat hangt af hoe je het vermogen opbouwt. Normaal gesproken behoord sparen en beleggen in box 3, Je betaalt dan vermogensrendementsheffing over een fictief rendement.

Je kunt ook via een BV sparen en dan betaal je over het werkelijk gerealiseerd rendement 40% belasting. (20% vennootschapsbelasting en over het resterende bedrag 25% aanmerkelijk belang belasting. Dis valt dan in box 2.

Als je een pensioentekort hebt en je spaart of belegd in een lijfrenterekening dan valt dit in box 1. Dit betekent dat je het bedrag dat je spaart of belegd kunt aftrekken van je inkomen. Je betaald daardoor minder inkomstenbelasting. Als je lijfrente periodiek  gaat uitkeren betaal je daarover inkomstenbelasting in box 1. Let op: Lijfrente sparen is aan fiscale regels gebonden.

Als je jaarinkomen boven euro 105.075,- is dan kun je sparen/beleggen in netto lijfrente, Het bedrag aan lijfrente dat je spaart of belegd is niet fiscaal aftrekbaar in box 1. Daar staat tegenover dat over de periodieke uitkering ook geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Het gespaarde of belegde vermogen wordt niet toegerekend aan box 3. Je spaart hierdoor vermogensrendementsheffing uit. Let op: Netto lijfrente is ook aan egels gebonden.

Vraag voor een juiste invulling van vermogensopbouw advies aan Kamer Financial planning. Wij hebben een passende oplossing voor je.

Ja, zowel lijfrente sparen/beleggen voor je als aanvulling op je pensioeninkomen als netto lijfrente sparen/beleggen. Je bouwt kapitaal op voor een toekomstige uitkering. Deze vorm van vermogens opbouw is aan fiscale regels gebonden.

Meer weten over je mogelijkheden?

Bel mij terug / Afspraak
Call Now Button