200720_KFPlanning_049-min

Controle over uw toekomst met persoonlijke financiële planning

Een goed financieel plan maken uw doelen bereikbaar

Wat een financial planner doet voor u

Een goede financial planner bestudeert uw volledige financiële situatie. De planner vraagt naar uw financiële positie en wat uw financiële doelstellingen zijn in het leven. Alleen dan kan een goed totaalbeeld ontstaan. Vaak is dat een complex geheel van zaken als fiscaliteit, verzekeringen, huwelijksvermogensrecht en nalatenschappen. Het onderzoek is dus veelomvattend en wordt daarom in verschillende fasen uitgevoerd.

 

Eerst kennismaken

Vaak zoeken mensen contact met een financial planner omdat ze daarvoor een specifieke aanleiding hebben. Bij Kamer Financial Planning is een kennismakingsgesprek altijd gratis en duurt ongeveer 2 uur. Tijdens onze kennismaking luisteren we naar uw aanleiding voor het gesprek en we bespreken uw persoonlijke situatie, wensen en doelen. Zo krijgen wij een goede indruk van kansen en eventuele knelpunten.

Vervolgens leggen wij uit hoe wij werken, wat we voor u kunnen doen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Naar aanleiding van het gesprek zetten wij onze werkzaamheden uiteen in een schriftelijke offerte. Wij gaan pas aan de betaalde werkzaamheden beginnen als u zich comfortabel voelt bij ons voorstel en de tarieven die daarbij horen. Zo komen we nooit voor verrassingen te staan.

 

Dan inventariseren

In vaktermen noemen we de volgende fase de "nul"fase. Hierin verzamelen we gegevens over uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in de breedste zin van het woord. Ook gaan we dieper in op uw huidige persoonlijke situatie zoals uw werk, woning, gezinssituatie, verzekeringen voorzieningen etc. Vervolgens bepalen we uw wensen en doelen voor het leven. Zo komen we tot een persoonlijk totaalbeeld.

 

Een goede analyse is het halve werk

Als we al uw persoonlijke financiële informatie in kaart hebben gebracht gaan we analyseren. We bekijken bijvoorbeeld hoe uw inkomsten zich verhouden tot de uitgaven, zowel nu als in de toekomst. Is er voldoende inkomen en/of vermogen om uw doelstellingen te halen. Daarbij houden we rekening met onverwachte situaties zoals een scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en plotseling overlijden. En zo niet, wat zijn dan uw belangrijkste doelstellingen en welke maatregelen moeten worden genomen om die te behalen. We kijken ook naar heel praktische zaken. Bijvoorbeeld: ondersteunt de huwelijkse staat het testament of de wettelijke verdeling, is de overerving goed geregeld, bent u voldoende verzekerd of juist oververzekerd, is uw hypotheek niet te hoog etc.

Uit de analyse zal blijken of er knelpunten zijn of zaken die aandacht nodig hebben. Een financieel planner belicht de zaken vanuit verschillende invalshoeken en geeft advies welke oplossingen er zijn voor eventuele problemen.

 

Actie

Nadat we alle bovenstaande stadia hebben doorlopen maken wij van alle financiële ingrediënten in uw leven een gebalanceerd geheel. Dat geheel wordt uiteengezet in uw persoonlijke financiële plan.

U kunt nu zelf actie ondernemen. Met dit financiële plan kunt u naar de specialisten gaan die u nodig hebt om de daad bij het woord te voegen. Maar u kunt die werkzaamheden ook uit handen geven aan Kamer Financial Planning. Wij kunnen u niet alleen begeleiden in de gesprekken met financiële partijen, maar wij zijn ook uw spreekbuis tijdens dat proces. Bij Kamer Financial Planning bijvoorbeeld, beschikken wij over alle vergunningen, vereisten en expertise om de beste resultaten voor u te realiseren.

 

Ogen op de bal

Als al uw financiële zaken op orde zijn gebracht en uw contracten zijn afgesloten of aangepast is het verstandig om een jaarlijkse check te doen samen met uw financiële planner. Zo kunt u bijtijds anticiperen op veranderende levensomstandigheden.

 

Kortom

Zekerheid van financiële zaken geeft rust in uw leven. Een goed doordacht financieel plan zorgt ervoor dat u altijd weet waar u aan toe bent en bereidt u goed voor op een comfortabele toekomst. Zo kunt u met een gerust hart de financiële toekomst tegemoet zien.

 

 

 

Maak een afspraak met een financial planner.

Call Now Button