ryan-schram-mknkyd_H3nY-unsplash

Ondernemer

Als je een ondernemershypotheek gaat afsluiten

Als je hypotheek voor ondernemers wilt aanvragen, dan is daar vaak meer mee gemoeid dan voor iemand die in loondienst werkt. Dat komt onder andere omdat je geen vast inkomen hebt. Maar ook omdat de hypotheekverstrekker mogelijk meer risico loopt. De hypotheekverstrekker zal veel willen weten. Daarom duurt het vaak ook langer om een ondernemershypotheek aan te vragen.

Wat een hypotheekverstrekker nodig heeft voor een ondernemershypotheek

Allereerst wil de geldverstrekker weten hoeveel inkomen je genereert. Daarvoor willen zij de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar beoordelen. Op basis van die cijfers wordt het gemiddelde inkomen voor belasting berekend. Als het gemiddelde hoger is dan het resultaat in het derde jaar dan wordt het inkomen van het derde jaar aangehouden. Als het gemiddelde lager is dan in het derde jaar, dan wordt het gemiddelde resultaat aangehouden.

Daarnaast wordt er naar een aantal andere belangrijke cijfers gekeken zoals:

  • Het eigen vermogen
  • Vreemd vermogen (schulden)
  • Solvabiliteit (in hoeverre kan je betaling en aflossingsverplichtingen nakomen)
  • Rentabiliteit (verhouding tussen het inkomen (winst) en het vermogen waarmee dat is verdient)
  • Cashflow. Men wil graag een positieve cashflow zien. Dat wil zeggen dat de nettowinst plus afschrijvingen hoger moet zijn dan rekeningen, rente en aflossingen die betaald moeten worden.
  • Werkkapitaal (verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva op de balans)

Dit zijn de belangrijkste zaken, maar er kan om meer details gevraagd worden afhankelijk van de situatie.

Startende ondernemer?

Als je net bent begonnen en je kunt geen jaarcijfers van de afgelopen drie jaar overleggen, dan kan je mogelijk toch een hypotheek afsluiten. Sommige hypotheekverstrekkers eisen cijfers over minimaal één volledig boekjaar. Wij kunnen je helpen om een ondernemershypotheek voor starters af te sluiten.

Meer weten over je mogelijkheden?

Bel mij terug / Afspraak

Rente informatie

Overzicht Hypotheekrentes >>

Rekentool

Wat kan ik maximaal lenen >>

Veelgestelde vragen

Call Now Button