schors 2

Andere mogelijkheden voor je nieuw regime lijfrentepolis.

Wat wordt bedoeld met een "nieuw regime" lijfrente

Voor nieuw regime lijfrentepolissen geldt een veel strenger fiscaal regime dan onder het oude belastingregime. Dit geldt voor alle lijfrentes tegen premiebetaling die zijn afgesloten na 16 oktober 1990 en lijfrente tegen koopsom die zijn afgesloten na 1 januari 1992.

Voor lijfrentes onder het nieuwe regime kan je het lijfrentekapitaal niet meer in een keer uit laten keren. Zou je dat toch doen, dan raak je meer dan 72% van de waarde van je lijfrente kwijt aan progressieve belastingheffing en revisie rente (boeterente) doordat premies die in het verleden zijn afgetrokken bij je inkomen worden opgeteld. Ook kan je het lijfrentekapitaal niet meer aan iemand anders schenken door de begunstigde te wijzigen.

In principe heeft u bij een nieuw regime polis de volgende keuzes:

  • Je kunt de uitkering uitstellen;
  • Je kunt een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar kopen;
  • Je kunt een direct ingaande lijfrente bij een bank of beleggingsonderneming kopen;

Uitstellen van de lijfrente-uitkering.

Wanneer jouw lijfrente afloopt en je hebt het geld nog niet direct nodig, dan kun je de uitkering uitstellen door de lijfrente te verlengen. Het voordeel daarvan is dat je langer de tijd hebt om extra rendement te behalen over het hele vermogen. Uiteindelijk bouw je dus meer kapitaal op. Als je je pensioendatum nog niet hebt bereikt, dan kan uitstellen tot na de pensioendatum soms ook fiscaal aantrekkelijk zijn omdat je na pensionering minder inkomstenbelasting betaalt. Je kunt niet onbeperkt uitstellen; de leeftijdgrenzen verschillen door de variabele pensioenleeftijden. Het is belangrijk dat goed na te vragen.

Als je de uitkering wilt uitstellen dan kan je kiezen voor een:

  • Lijfrenteverzekering
  • Bancaire Lijfrente
  • Lijfrenterekening bij een beleggingsonderneming

Als je  meerdere polissen hebt, dan kan uitstellen nóg een voordeel hebben. Je zou dan alle polissen op dezelfde (nieuwe) expiratiedatum kunnen zetten met één direct ingaande lijfrente.

Bij een beleggingslijfrente ontvang je in de uitkeringsfase een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag niet vast.

Direct ingaande lijfrente aankopen bij een verzekeraar

Een direct ingaande lijfrente is de beste optie als je het geld nu direct als aanvulling op je inkomen wilt gebruiken. Daarvoor stort je het geld dat vrijkomt onbelast als koopsom in een direct ingaande lijfrente bij een Verzekeraar, Bank of Beleggingsonderneming. Uit deze direct ingaande lijfrente ontvang je periodiek een uitkering die wordt gezien als inkomen en wordt belast in Box 1. Je kunt kiezen uit de volgende soorten lijfrenten:

Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente wordt gebruikt om vervroegd met pensioen te gaan. Jij bepaalt zelf de ingangsdatum van de lijfrentetermijnen. De lijfrentetermijnen moeten eindigen op de datum waarop jij met pensioen gaat of uiterlijk wanneer je de AOW leeftijd bereikt (momenteel 68 jaar). De totale uitkering van een overbruggingslijfrente mag in 2018  maximaal € 63.288,- (of € 5.274,- bruto per maand) bedragen.  Alleen lijfrentepolissen die vóór 1 januari 2006 zijn afgesloten, kunnen nog worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. De waarde van de lijfrente polis per 31 december 2005 is daarom bepalend voor het bedrag waarvoor nog een overbruggingslijfrente kan worden afgesloten

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente wordt gebruikt als tijdelijk inkomen nadat je met pensioen gaat en start wanneer je je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt tot aan een vaste einddatum. De ingangsdatum van de uitkeringsperiode mag niet later ingaan dan 5 jaar nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De minimale duur van de tijdelijke lijfrente is vijf jaar. De uitkering van de tijdelijke oudedagsuitkering mag in 2018 maximaal € 21.483,- per jaar bedragen.

Levenslange oudedagslijfrente

De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen is vrij maar mag niet later ingaan dan 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. De oudedagslijfrente eindigt bij overlijden.

Bij een direct ingaande lijfrente bepaal jij wat er tijdens de looptijd met het gestorte vermogen moet gebeuren. Zo kun je kiezen voor een lijfrente met een gegarandeerd rendement, een beleggingslijfrente of een combinatie daarvan. Bij een gegarandeerd rendement krijg je een vast uitkeringsbedrag per maand. De hoogte van deze uitkering hangt onder andere af van de rentestand op het moment van afsluiten. Bij een beleggingslijfrente ontvang je een vast aantal beleggingseenheden per maand. Omdat de waarde van deze beleggingseenheden kan fluctueren, staat het uit te keren bedrag niet vast.

Bij het afsluiten van een direct ingaande lijfrente, kan je kiezen voor een verzekering op alleen jouw leven of voor een verzekering op 2 levens (inclusief je partner). Bij één leven stopt de uitkering van lijfrentetermijnen wanneer je overlijdt. Om te voorkomen dat je partner daardoor fors in inkomen achteruitgaat, wordt een lijfrente meestal op twee levens gesloten. In dat geval stopt de uitkering pas wanneer beiden overleden zijn. In de regel wordt gekozen voor 70% overgang op de langstlevende partner, maar je kunt ook een ander overgangspercentage overeenkomen. Bij een verzekering voor 2 levens, zal de maandelijkse uitkering wat lager worden.

Als je allebei komt te overlijden tijdens de looptijd van het lijfrentecontract, dan vervalt het overgebleven lijfrentekapitaal aan de verzekeringsmaatschappij. Als je dat niet wilt (bijvoorbeeld als je kinderen hebt) dan kan je een contraverzekering afsluiten. Daarmee kan je ervoor zorgen dat je kinderen (of beoogde nabestaanden) het overgebleven kapitaal na overlijden van beide verzekerden ontvangen. Het nadeel is dat een contraverzekering erg kostbaar kan zijn.

Direct ingaande lijfrente aankopen bij een bank of beleggingsonderneming

Met de uitkering van jouw expirerende lijfrente kan je ook een direct ingaande lijfrente kopen bij een bank of een beleggingsonderneming. Hierbij wordt het vrijkomende geld uit uw polis onbelast als koopsom gestort bij een bank of beleggingsonderneming op een Lijfrentespaarrekening (sparen) of een lijfrente beleggingsrekening (beleggen) Vervolgens ontvang je periodiek een uitkering.

In de basis zijn de regels voor een bancaire lijfrente vergelijkbaar met die van een lijfrenteverzekering. Maar let op: er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.

Mijn lijfrente loopt af wat nu?

Bel mij terug / afspraak

Haal meer uit u nog lopende lijfrente

Bel mij terug / afspraak

Veelgestelde vragen

Call Now Button